Förändring av kundvillkor från den 12 april 2021

Från och med den 12 april 2021 gäller uppdaterade villkor för dig som är kund hos AB Svenska Spel. Vi vill informera dig så att du känner till det. Du behöver själv inte göra något. De viktigaste förändringarna har vi sammanfattat nedan.
>> De nya kundvillkoren i sin helhet

Sammanfattning av förändringar i villkoren

De viktigaste förändringarna i AB Svenska Spels kundvillkor (gäller fr.o.m. 2021-04-12):

 • Inlämningsavgiften vid spel i butik på lördagar tas bort
   
 • Vi tydliggör när vi kan komma att ändra kundvillkoren samt när och hur du och övriga kunder ska informeras om kommande ändringar (1.4)
   
 • Kund som ej verifierat sina kontaktuppgifter (postadress, e-post eller sms) har vi rätt att spärra alternativt avsluta (1.5)
   
 • Vi tydliggör vilken information vi kan komma att kräva av dig som kund för att uppfylla våra åtagande enligt lag
   
 • Det kommer inte längre vara möjligt att logga in på spelkonto med användarnamn och lösenord utan endast med hjälp av e-legitimation, t.ex. BankID eller Freja eID (2.2)
   
 • Kund som frivilligt stängt av sig från spel har vi rätt att neka inloggning på spelkonto (2.7)
   
 • Reklamationsperioden förlängs. Du ser även tydligare vem du kan vända dig till vid reklamationer och tvister (6.6.1, 6.6.2, 6.6.3)
   
 • Tydliggörande av vårt skadeståndsansvar gentemot kund vid eventuell skada orsakad av oss som spelbolag (6.7)
   

Välkommen att kontakta Kundservice vid frågor

Telefon: 0770 – 11 11 11 (alla dagar 07-22)
E-post: kundservice.tur@svenskaspel.se
Chatt: Klicka här för att starta en chatt

Till Kundservice